Zdravstveno preventivni rad

Da bi smo postali i ostali zdravi tokom čitavog života čovek mora da nastavi da uči da živi.

Jedan od najvažnijih segmenata našeg rada je briga za zdravlje i bolji kvalitet života. S toga se u okviru  Specijalističke ordinacije iz oblasti neurologije SO-VIL  velika pažnja poklanja upravo edukaciji ne samo osoba koje potraže pomoć već i omladini, sportistima, kao i odraslim zdravim osobama.

Ordinacija je aktivna i u edukaciji stanovništva na temu boljeg i kvalitetnijeg života, a redovno korisnike svojih usluga usmerava na potrebu izmena štetnih i loših navika u ishrani, porocima, komunikaciji, stavljajući akcenat na značaj psihofizičkog i mentalnog zdravlja.

Ordinacija je do sada bila inicijator, organizator i sponzor mnogih preventivnih akcija kao što su: Ostavimo pušenje, osetimo ukus pobede; Svet bez duvanskog dima; Budi svestan, budi zdrav; u okviru Svetskog kongresa prevencije zdravlja, avgust.2000. u Čikagu je prikazan i nagrađen film Vežbom poboljšaj disanje i kvalitet života; Narkomanija i društvo; Verske sekte i kriminal; Stres, stanje u trendu, i još mnogo toga.

Poseban akcenat u radu dajemo tretmanu: obolelima od Alzhimer-ove bolesti, senilnim starim osobama, nepokretnim osobama, licima sa invaliditetom i sl.