Informacija bez papira

Reč pravda, pravo, dužnost i obaveze lekara i pacijenata, u mnogim situacijama nam mogu promeniti kvalitet rada i života. Ovo je naš pokušaj i doprinos da Vam približimo značaj primene zakonskih propisa i normi koje će uskoro biti ne samo naša svakodnevnica nego i obaveza u svakodnevnom radu.

Iskustvo do sada nam je ukazalo na rad koji nije u potpunosti zadovoljavao niti poštovao propisane zakonske norme i vrlo često bio meta korupcije, kritike, lošeg rada, grešaka u radu, sankcionisanja, manjkavosti osiguranja, a ne retko i medijska atrakcija i tema mnogih tabloida.
U cilju dobrog funkcionisanja neophodno je biti blagovremeno i potpuno informisan, permanentno učiti i biti u kontaktu.

S toga smo odlučili da je ovaj pionirski korak mesto sa kojeg možete postaviti stručnom timu pitanja iz oblasti: pravne regulative u zdravstvu, sudskomedicinskih veštačenja, medicinskog prava, prava i obaveza pacijenata kao i pitanja koja se tiču svake druge pomoći koja Vam je potrebna.

Uz zagarantovano diskreciono pravo, ponuđene odogovore ćemo slati isključivo na adrese koje Vi budete naveli kao kontakt e-mail, bez mogućnosti da budu vidljivi za javnost.
Zbog toga Vas molimo da se strogo pridržavate naših uputstava koja ćemo Vam dati, a u skladu sa postavljenim pitanjem.

Pojedine odgovore, koji se tiču zakonskih propisa i pravnih regulativa, ćemo učiniti transparentnim kako bi bili dostupni i onima koji se još nisu ohrabrili da nas kontaktiraju, a možda imaju isti ili sličan problem.

„Svaka smela ideja u početku izgleda kao ludost”.  (Johan Volfgang fon Gete)

Zahvaljujemo se svima koji su nam ustupili tekstove, kako bi bili transparentni čitaocima. 

Preuzmite PDF dokumenta ili čitajte on line

………………………………………………………………………………………………

Tekst specijalističkog rada je dat na uvid u celosti sa ciljem da pokušamo zajedno sagledati pravo na život, a u nameri da podignemo intelektualnu svest na najviši mogući nivo jer samo tako možemo upravljati svojim životom.

Molimo Vas da pre nego iznesete svoj sud upotpunite svoje znanje novim činjenicama i novim sadržajima koje možete naći ne samo u navodima ovoga rada nego i drugim radovima u oblasti medicinskog prava. Očekujemo Vašu podršku pionirskom koraku u ovoj oblasti. Reči mržnje, netrpeljivosti, a suštinski ne znanja zamenite tolerancijom prema onima koji su drugačiji ili drugačije misle od Vas. Možda ste baš Vi sledeći kome će biti potrebna pomoć u ovoj oblasti, bilo da se radi o problemima u radu lekara ili životu uopšte.

Specjalistički rad odbranjen 2016. na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu u oblasti medicinsko pravo: tema:  „Pravo na dostojanstvenu smrt dementnih bolesnika: pravne i etičke dileme“
autor: Dr sc. Daruši Dragana, neurolog

 * Preuzmite .PDF dokument 

………………………………………………………………………………………………

PRAVNA REGULACIJA LEKARSKE DELATNOSTI U SRBIJI
Završni rad diplomskih akademskih studija – mastera
Iz zdravstvene politike i menadžmenta
autor: Prim. dr sci. med. Tatjana Radosavljević

 * Preuzmite .PDF dokument 
………………………………………………………………………………………………

LEKARSKA GREŠKA

 * Čitajte ON line 

………………………………………………………………………………………………

PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA

* Čitajte ON line 

………………………………………………………………………………………………

INFORMISANI PRISTANAK ILI AUTONOMIJA PACIJENTA – ISTINE I  ZABLUDE,
autor: Dr Dragana J. Daruši, seminarski rad, oblast medicinsko pravo

* Čitajte ON line 

………………………………………………………………………………………………

OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

 * Čitajte ON line 

………………………………………………………………………………………………

IZRADA SAOPŠTENJA ZA JAVNOST I POSTUPANJE SA MEDIJIMA

* Čitajte ON line