Psihijatrija i psihološka podrška

Svedoci smo da su zbivanja u društvu proteklih godina nametnula neophodnu psihološku podršku ne samo u kriznim situacijama, bolesti, nego i u savladavanju svakodnevnih radnih i životnih aktivnosti. Imajući u vidu zamke i prepreke društvene sredine u kojoj živimo i radimo, a svesni neophodnosti ovladavanja i učenja veština upravljanja sobom, nudimo Vam poverljiv kutak u kojem ćete dati sebi šansu za napredovanje i bolji kvalitet života.

Posebnu pažnju poklanjamo učenju veština savladavanja stresnih situacija kao i lečenju Hroničnog stresnog sindroma i svih njegovih posledica.

Od najčešće pominjanih stanja tretiraju se: panični poremećaj, anksiozno – depresivni sindrom, depresija, psihotično reaktivna stanja, situaciono reagovanje, posttraumatska stanja i tome slično.

Dugogodišnji rad u kliničkoj praksi i stečeno iskustvo opredelilo je originalni pristup u lečenju bolesti zavisnosti od droga, alkohola, i drugih sličnih poroka. U skladu sa tim izgradili smo originalan model tretmana koji obuhvata interaktivnu radionicu učenja veština obolelog kao i njegove porodice.

Zahvaljujem se Prof dr. Tomislavu Sedmaku, neuropsihijatru i psihoterapeutu, na ukazanom poverenju da ekskluzivno za posetioce ovoga sajta učinim dostupnim inserte naših razgovora tokom 2014/15/2016., o nekim temama i životnim situacijama sa kojima se najčešće susrećemo.

POGLEDAJTE EKSKLUZIVNO KOMPLETAN VIDEO

I…….. reč dve o STRAHU:

1. Naš prvi razgovor tema  Strah I deo

2.  Naš prvi razgovor tema Strah II deo

3. Bilo koja situaciona…

4. Šta pacijent treba da….

5. Slučaj iz prakse

II……. STRAH OD SMRTI:

1. Strah od smrti I deo

2. Strah od smrti II deo

3. Strah od smrti III deo

4. Strah od smrti IV deo

III ….SAMOODREĐENJE:

1. Sve počinje od celine….

2. Kada dete krene da se izvlači….

3. Dramatičnost doživljaja pacijentkinje….

4. Sekundarni narcizam…

5. Šta je to telesni narcizam…

6. Jedan san pacijentkinje…

7. Odgovornost prema sebi….

IV  …reč po reč o VOLJI:

1. Kritički odnos prema sebi….

2. U odnosu na garanciju postavljenog cilja…

3. Pre svega čovek može da izabere ….

4.Prava veština jeste….

V  …danas smo razgovarali o ODGOVORNOSTI:

1.  Odgovornost nije popularna reč….

2.  Moje razumevanje odgovornosti…

3. Vraćajući se na prapočetak ljudskog postojanja…

4. Određivanje samog sebe…

5. Kriza autoriteta sama po sebi…

6. U procesu razumevanja čoveka kao egzistencijalnog bića…

VI  ….. OD  HOĆU  DO  NEĆU  U  ZAVISNOSTI…..

1. Čovek i njegova zavisnost…

2. Postoji jedna rečenica…

3. Taj način razumevanja daljeg razvoja…

4. Ako govorimo o primarnim elementima…

5. Kako izabrati grupu…

6. Stimulativne supstance su…

VII  …ALKOHOLIZAM  – NEINFEKTIVNA EPIDEMIJA…

1. Ako alkoholizam nazivamo neifektivnom epidemijom….

2. Transplantacija jetre je…

3. Svedoci smo profesore da se ta granica…

4. Koje bi po Vama bile najlekovitije smernice….

5. Alkoholizam žena…

6. Jedna od najbezazlenijih grešaka koje su istovremeno najsurovije…

VIII …reč dve o DEPRESIJI…

1. Depresija je pokušaj univerzalnog…

2. Ako se nečemu nadamo odakle nam beznađe…

3. Šta depresivnu osobu izdvaja od ostalih…

4. Pravi korak u terapijskoj intervenciji bi bio…

IX      …..SNOVI  …  SNOVIĐENJA  I deo

1. Da li život sanjamo ili živimo u snovima…

2. Prva tačka koja je jako važna za razumevanje…

3. Svaka bolest prosečnog čoveka čini depresivnim…

4. Poznat je sistem da mozak završene strukture zatvara…

5. Boje u snu….

X … SNOVI  i  SADRŽAJ  SNOVA  II deo

1. Da nastavimo tamo gde smo prošli put stali….sadržaj snova

2. S obzirom na simboliku snova….

3. Kakvo je Vaše iskustvo u projekciji mogućih događaja….

4. Pacijent, totalno hipomaničan….

5. Ima tu nekoliko stvari koje moraju prvo opšte da se prihvate…

6. Opsesivni neurotičari, to su oni koji delimično prekrivaju…

XI  VAŠE ISKUSTVO IZNELO JE MNOGE SLUČAJEVE….

1. Vaše bogato iskustvo iznelo je mnoge slučajeve…

2. Neki elementi se prepliću do tog stepena … 

 3. Studiranje filozofije se često…

4. Kako objašnjavate situaciju da…

XII  OD  DEPRESIJE  DO  AGRESIJE

1.  Kako biste Vi profesore pojasnili relaciju od depresije do agresije…

2. Apsolutna prekrivenost određenim emotivnim stanjem…

3. Situacija postaje složenija…

4. To razumevanje kada će maskirana depresija da bude prepoznata…

5. Ko je po Vama profesore u većoj opasnosti od iznenadnog …

6. Često se dešava da u svakodnevnom kliničkom iskustvu…

XIII  ADOLESCENCIJA – DOBA BURA I OLUJA….(snimljeno marta 2016.)

1. Adolescencija – doba bura i oluja…

2. Zašto se kriza autoriteta posebno rasplamtava u adolescenciji…

3. Da pokušam da rezimiram…

4. Ne može se zaći u adolescenciju ako…

5. Kako objašnjavate da se često roditelji a i deca oslanjaju na…

6. Vreme je da čujemo treće pitanje…

7. Na kraju šta biste savetovali roditeljima, ….a šta adolescentima…

XIII  ADOLESCENCIJA – DOBA BURA I OLUJA….(snimljeno marta 2016.)

1. Adolescencija – doba bura i oluja…

2. Zašto se kriza autoriteta posebno rasplamtava u adolescenciji…

3. Da pokušam da rezimiram…

4. Ne može se zaći u adolescenciju ako…

5. Kako objašnjavate da se često roditelji a i deca oslanjaju na…

6. Vreme je da čujemo treće pitanje…

7. Na kraju šta biste savetovali roditeljima, ….a šta adolescentima…

XIV  GRUPE VRŠNJAKA KAO PUT KA INDIVIDUACIJI…. (snimljeno novembra 2016.)

1. Št je to grupa vršnjaka…

2. Grupe i različito životno doba..

3. Da bi se razumele razlike…

4. Takmičenje kao prirodni proces…

5. Kako odabrati grupu vršnjaka…

 6. Jedno od svojstava grupe…

7. Činjeničnost odnosa u grupi…

8. Odnos roditelja …

9. Primer naše ćerke koja je…

10. Značaj i značenje grupe vršnjaka kao put prema individuaciji…

 

„Svi mi klizimo na ploči mentalnog leda“ (Simon Weill)