SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ OBLASTI NEUROLOGIJE SO-VIL

Specijalistička ordinacija iz oblasti neurologije SO-VIL je osnovana kao Medicinska praksa SO-VIL  pre trideset godina u Novom Sadu.  Ekspertni tim stručnjaka koji brine o Vašem zdravlju okupljen pod sloganom:

„Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa“ (P.E.)

izdvaja stručnost, predusetljivost, odgovornost, doslednost i posvećenost pacijentu, što je presudno za visok kvalitet usluga koje pruža. Stručnim timom rukovodi osnivač, vlasnik i idejni tvorac specifičnog modela rada medicinske prakse ove ordinacije
Dr sci. Dragana Daruši, neurolog i specijalista u oblasti medicinsko pravo.

 Osnovne napomene:

  • 1986. završila Medicinski Fakultet  u Novom Sadu;
  • 1999. Magistrirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, uža oblast neuroonkologija tema: „Intrakranijalni ekspanzivni  procesi tumorskog porekla sa atipičnom kliničkom slikom“ ;
  • Od 2000. nakon obuke radi SU JOK akupunkturu;
  • 2002. završila Specijalizaciju u oblasti neurologija na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu;
  • 2014. Doktorirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, uža oblast: Prevencija i tretman poremećaja ponašanja tema: „ Razlike u osobinama ličnosti i narkomanskoj karijeri između učinilaca raznih oblika razbojništva “; 
  • 2016. završila Specijalizaciju u oblasti medicinsko pravo na Pravnom Fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu;
  • Stalni je sudski veštak za oblast medicina: neurologija i psihologija kriminala; red. br. upisa  4398; Br.rešenja: 740-05-03252/2010-03

Do sada izdala veliki broj naučnih i stručnih radova, a svo svoje usavršavanje usmerila ka potrebama ciljnih grupa kojima je opredeljena u kliničkoj praksi i svakodnevnom radu, u skladu sa svojim obrazovanjem i usavršavanjem. Pojedine sadržaje koje smo odabrali za Vas možete, po sopstvenom izboru i želji, pročitati na ovom sajtu.

Proteklih godina inicijator i organizator mnogih aktivnosti i tribina preventivnog karaktera koje su okupile veliki broj slušalaca, ne samo u Novom Sadu nego i šire. Da Vas podsetimo na neke od njih: Vežbom poboljšaj disanje i kvalitet života, Vazduh bez duvanskog dima, Ostavimo pušenje osetimo ukus pobede, Društvo i narkomanija, Verske sekte i kriminal, Stres stanje u trendu, Živimo zdravo, SU-JOK principi samopomoći i lečenja, Pravo na dostojanstvenu smrt – eutanazija i dr.

Organizacija, bogato znanje stečeno tokom usavršavanja u zemlji i inostranstvu proteklih godina dovela je do zavidnog stepena profesionalnosti u pružanju zdravstvenih usluga.  Sadržajem i radom umnogome prednjači po samostalnosti u sprovođenju planiranih zadataka i ostvarivanju ciljeva u tretmanu obolelih. U svakodnevnom radu prepoznatljiva je po originalnom pristupu i posvećenosti pacijentu.

Saradnicima, gostima, i prijateljima  Specijalistička ordinacija u oblasti neurologije SO-VIL pruža pored osnovne delatnosti – rad sa pacijentima, ugodan kutak za učenje, odmor, stručne konsultacije kao i kontakte sa kolegama u zemlji i inostranstvu.

Za bliže informacije sledite uputstva i sadržaj sajta.

Da VAS podsetimo, naš slogam je poruka generacijama i ujedno apel da u 21 veku budemo zdraviji, srećniji i zadovoljniji. Zato ne zaboravite:
„Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa“ (P.E.)