Terapijski tretman u Specijalističkoj ordinaciji iz oblasti neurologije SO-VIL

Originalnost u radu daje specifičan pristup tretmanu medicinske prakse specijalističke ordinacije iz oblasti neurologije SO-VIL. Ona podrazumeva tretman punoletnih osoba kojima je potrebna aplikacija leka venskim putem: u okviru neuroloških i psihijatrijskih obolenja, obolenja organa za disanje, varenje, mokraćnih organa, koštano – zglobnog sistema i svih stanja koja zahtevaju rehidrataciju, a nisu vezana za hospitalizaciju već se sporovode u kućnim uslovima ili ambulantno.

Naglasak dajemo tretmanu Hroničnog stresnog sindroma i antistres programima koji su originalan proizvod našeg dugogodišnjeg rada i iskustva kod mnogih stanja kao npr.: menadžerska bolest, posledice strastvenog pušenja, alkoholičari koji traže podršku u ozdravljenju, gojazne osobe, osobe koje su već doživele razne simptome kao posledicu naglog skoka pritiska, cerebrovaskularne krize bilo kog oblika, panične atake ili pate od nesanice i dr.

Posebno su značajni tretamani kod osoba sa psihosomatskim obolenjima kao što su Cronova bolest i razni oblici kolitisa, dijabetes, i sl. stanja.

Veliku pažnju posvećujemo detoksikaciji organizma, što je preduslov za kvalitetniju cirkulaciju, očuvanje zdravlja i bolji kvalitet života uopšte.