Stručna konekcija

Imajući u vidu značaj kontinuiranog usavršavanja lekara i potrebe struke proteklih godina, kao i tehničko tehnološki napredak medicine uopšte, posebno potrebu stručne saradnje u polju interdisciplinarnih timova kod nas i u svetu, upriličili smo tekstove koji su tematski veoma raznoliki.

Cilj nam je da u Vama probudimo i potaknemo nove ideje, nove konekcije, koje ćete inicirati kao moguće buduće stručne sadržaje na ovom mestu.

Napominjemo da su preuzeti tekstovi objavljeni uz saglasnost i dozvolu autora, originalne su sadržine bez posebne potrebe za tematskim sortiranjem. Vi ćete odabrati one sa čijim sadržajem želite da se upoznate. Ovo je samo naš mali doprinos edukaciji lekara i zdravstvenog osoblja uopšte. Periodično ćemo umnožavati sadržaje koji će Vam biti na isti način dostupni.

Za sve bliže informacije kontaktirajte autora u rubrici kontakt.

Molimo Vas da uvažite naš izbor i ne ostavljate komentare i kritike na tekst, to je već uradio redakcijski odbor i recezenti. Želja nam je da oplemenite svoje znanje, date predloge za neke sledeće teme i moguću buduću saradnju, ili pošaljete Vaše tekstove koje želite da objavite na ovome mestu. O našoj odluci ćete biti obavešteni putem e-maila u najkraćem mogućem roku. Ukoliko procenimo da bi originalnost Vašeg teksta kao i prethodna kvalifikacija istog doprineo edukaciji lekara i zdravstvenog osoblja, objavićemo ga besplatno u celosti ili delimično, nakon recenzije stručnog tima ordinacije.

Zahvaljujem se Prof dr. Tomislavu Sedmaku, neuropsihijatru i psihoterapeutu, na ukazanom poverenju da ekskluzivno za posetioce ovoga sajta učinim dostupnim inserte naših razgovora tokom 2014/15/2016., o nekim temama i životnim situacijama sa kojima se najčešće susrećemo.

POGLEDAJTE EKSKLUZIVNO KOMPLETAN VIDEO

I…….. reč dve o STRAHU:

1. Naš prvi razgovor tema  Strah I deo

2.  Naš prvi razgovor tema Strah II deo

3. Bilo koja situaciona…

4. Šta pacijent treba da….

5. Slučaj iz prakse

II……. STRAH OD SMRTI:

1. Strah od smrti I deo

2. Strah od smrti II deo

3. Strah od smrti III deo

4. Strah od smrti IV deo

III ….SAMOODREĐENJE:

1. Sve počinje od celine….

2. Kada dete krene da se izvlači….

3. Dramatičnost doživljaja pacijentkinje….

4. Sekundarni narcizam…

5. Šta je to telesni narcizam…

6. Jedan san pacijentkinje…

7. Odgovornost prema sebi….

IV  …reč po reč o VOLJI:

1. Kritički odnos prema sebi….

2. U odnosu na garanciju postavljenog cilja…

3. Pre svega čovek može da izabere ….

4.Prava veština jeste….

V  …danas smo razgovarali o ODGOVORNOSTI:

1.  Odgovornost nije popularna reč….

2.  Moje razumevanje odgovornosti…

3. Vraćajući se na prapočetak ljudskog postojanja…

4. Određivanje samog sebe…

5. Kriza autoriteta sama po sebi…

6. U procesu razumevanja čoveka kao egzistencijalnog bića…

VI  ….. OD  HOĆU  DO  NEĆU  U  ZAVISNOSTI…..

1. Čovek i njegova zavisnost…

2. Postoji jedna rečenica…

3. Taj način razumevanja daljeg razvoja…

4. Ako govorimo o primarnim elementima…

5. Kako izabrati grupu…

6. Stimulativne supstance su…

VII  …ALKOHOLIZAM  – NEINFEKTIVNA EPIDEMIJA…

1. Ako alkoholizam nazivamo neifektivnom epidemijom….

2. Transplantacija jetre je…

3. Svedoci smo profesore da se ta granica…

4. Koje bi po Vama bile najlekovitije smernice….

5. Alkoholizam žena…

6. Jedna od najbezazlenijih grešaka koje su istovremeno najsurovije…

VIII …reč dve o DEPRESIJI…

1. Depresija je pokušaj univerzalnog…

2. Ako se nečemu nadamo odakle nam beznađe…

3. Šta depresivnu osobu izdvaja od ostalih…

4. Pravi korak u terapijskoj intervenciji bi bio…

IX      …..SNOVI  …  SNOVIĐENJA  I deo

1. Da li život sanjamo ili živimo u snovima…

2. Prva tačka koja je jako važna za razumevanje…

3. Svaka bolest prosečnog čoveka čini depresivnim…

4. Poznat je sistem da mozak završene strukture zatvara…

5. Boje u snu….

X … SNOVI  i  SADRŽAJ  SNOVA  II deo

1. Da nastavimo tamo gde smo prošli put stali….sadržaj snova

2. S obzirom na simboliku snova….

3. Kakvo je Vaše iskustvo u projekciji mogućih događaja….

4. Pacijent, totalno hipomaničan….

5. Ima tu nekoliko stvari koje moraju prvo opšte da se prihvate…

6. Opsesivni neurotičari, to su oni koji delimično prekrivaju…

XI  VAŠE ISKUSTVO IZNELO JE MNOGE SLUČAJEVE….

1. Vaše bogato iskustvo iznelo je mnoge slučajeve…

2. Neki elementi se prepliću do tog stepena … 

 3. Studiranje filozofije se često…

4. Kako objašnjavate situaciju da…

XII  OD  DEPRESIJE  DO  AGRESIJE

1.  Kako biste Vi profesore pojasnili relaciju od depresije do agresije…

2. Apsolutna prekrivenost određenim emotivnim stanjem…

3. Situacija postaje složenija…

4. To razumevanje kada će maskirana depresija da bude prepoznata…

5. Ko je po Vama profesore u većoj opasnosti od iznenadnog …

6. Često se dešava da u svakodnevnom kliničkom iskustvu…

XIII  ADOLESCENCIJA – DOBA BURA I OLUJA….(snimljeno marta 2016.)

1. Adolescencija – doba bura i oluja…

2. Zašto se kriza autoriteta posebno rasplamtava u adolescenciji…

3. Da pokušam da rezimiram…

4. Ne može se zaći u adolescenciju ako…

5. Kako objašnjavate da se često roditelji a i deca oslanjaju na…

6. Vreme je da čujemo treće pitanje…

7. Na kraju šta biste savetovali roditeljima, ….a šta adolescentima…

XIV  GRUPE VRŠNJAKA KAO PUT KA INDIVIDUACIJI…. (snimljeno novembra 2016.)

1. Št je to grupa vršnjaka…

2. Grupe i različito životno doba..

3. Da bi se razumele razlike…

4. Takmičenje kao prirodni proces…

5. Kako odabrati grupu vršnjaka…

 6. Jedno od svojstava grupe…

7. Činjeničnost odnosa u grupi…

8. Odnos roditelja …

9. Primer naše ćerke koja je…

10. Značaj i značenje grupe vršnjaka kao put prema individuaciji…

Zahvaljujemo se svima koji su nam ustupili tekstove, kako bi bili transparentni čitaocima. 

Preuzmite PDF dokumenta ili čitajte on line

NARKOKARIJERA U OGLEDALU KRIMINALA
autor Daruši J. Dragana

 * Preuzmite .PDF dokument     

………………………………………………………………………………………………

TELO – SMISAO I VREDNOSTI
autori: Branko Ćorić, Milena Ćorić

 * Preuzmite .PDF dokument

………………………………………………………………………………………………

EDEM MOZGA KOD ZAVISNIKA OD DROGE

 * Preuzmite .PDF dokument     /   * Čitajte ON line 

………………………………………………………………………………………………

DOKTORSKA DISRETACIJA – Dragana Daruši 

 * Preuzmite .PDF dokument   

………………………………………………………………………………………………

INFORMISANI PRISTANAK ILI AUTONOMIJA PACIJENTA – ISTINE I  ZABLUDE,
autor: Dr Dragana J. Daruši, seminarski rad, oblast medicinsko pravo

 * Preuzmite .PDF dokument     /   * Čitajte ON line 

………………………………………………………………………………………………

PRAZNINA – MOJA I TVOJA – Tomislav Sedmak

  * Čitajte ON line 

………………………………………………………………………………………………

STRES STANJE U TRENDU, autor poglavlja Dragana Daruši

 * Preuzmite .PDF dokument     /   * Čitajte ON line 

………………………………………………………………………………………………

NEADEKVATNI PSIHOLOŠKI ODGOVOR – STRES

* Čitajte ON line 

………………………………………………………………………………………………

Medicinska praksa Ordinacije Opšte medicine SO-VIL je u proteklom perioduakreditovala kurseve koji su održani u okviru KME za lekare i to:

I  ZDRAVSTVENI SAVET Republike Srbije, Beograd, Broj: 153-02-2848/2013-01 od 16.08.2013.godine, na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti(”Sl. Glasnik RS”, broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) doneo

O D L U K U o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenogsaveta Srbije
i u sredstvima javnog informisanja 10.12.2012. godine (broj: 153-02-3934/2012-01) u julskom roku 2013. godine:

1a) A-1-2063/13 Ličnost,lice i naličje svakodnevnice, Domaći kurs I  kategorije,  besplatan za lekare, akreditovan sa 11 bodova za predavače i 6 bodova za slušaoce.

1b) A-1-2062/13 Cyber criminal u medicinskoj praksi,. Domaći kurs II kategorije, besplatan za lekare,akreditovan sa 7 bodova za predavače, 4 boda za slušaoce;

Na ovome mestu su Vam dostupne prezentacije u vidu osnovnih napomena sa održanih kurseva u Kikindi juna 2014.

………………………………………………………………………………………………

LIČNOST LICE I NALIČJE SVAKODNEVNICE 

* Čitajte ON line 

………………………………………………………………………………………………

CYBER KRIMINAL U MEDICINSKOJ PRAKSI

 * Čitajte ON line 

………………………………………………………………………………………………

CYBER KRIMINAL U OKVIRU ORGANIZOVANIH GRUPA

 * Čitajte ON line 

………………………………………………………………………………………………

II  ZDRAVSTVENI SAVET Republike Srbije, Beograd, Broj: 153-02-535/2014-01
od 03.03.2014. godine, na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (”Sl. Glasnik RS”, broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) doneo

O D L U K U o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 22.12.2013. godine (broj: 153-02-04294/2013-01) u januarskom roku 2014. godine

2a) A-1352/2014  Lekar kao pacijent, Domaći kurs I kategorije,
besplatan za lekare akreditovan sa 12 bodova za predavače, 6 boda za slušaoce.

III  ZDRAVSTVENI SAVET Republike Srbije, Beograd, Broj: 153-02-1979/2014-01
od 18.08.2014. godine, na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (”Sl. Glasnik RS”, broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) doneo

O D L U K U o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 22.12.2013. godine (broj: 153-02-04294/2013-01) u julskom roku 2014. godine

3a) A-1-1962/14  pod reg.br. 135 u tabeli – kursevi, Internet u medicini Za i Protiv,  Ostali domaći kursevi, akreditovan sa 7 bodova za predavače, 4 boda za slušaoce.