Pulmologija

IN MEMORIAM

Prof. Dr Ružica Beljanski Čonkić
1932 – 2016

Ordinacija nastavlja sa radom u oblasti SU JOK akupunkture i školu disanja putem koji je Prof. Dr Ružica Beljanski Čonkić izgradila radeći od 1994 do 2016. zajedno sa osnivačem i vasnikom ove ordinacije
Dr sci. Daruši Draganom.

Posebno mesto u radu i primeni SU JOK akupnktura zauzima u oblasti neurologije.