Opšta medicina

opsta-medicina

Punoletnim pacijentima pružamo usluge iz oblasti Opšte medicine, a koje se odnose na:

1. preglede kod virusnih obolenja, bakterijskih infekcija, prehlade i sl.;
2. praćenje i kontrolu krvnog pritiska;
3. praćenje i kontrolu laboratorijskih nalaza i nalaza po uputu specijaliste uz:
– savete i preporuke o korišćenju pojedinih lekova i pomoćnih medicinskih sredstava;
– savete i uputstva o rehabilitaciji pojedinih obolenja, stanja ili preležanih bolesti;
– opservaciju stanja koja zahtevaju higijensko dijetetski režim ishrane i života;
– sistematske preglede pojedincima, organizacijama i preduzećima po dogovoru, a u skladu sa Vašim potrebama;
– posebnu pažnju pružamo pravilnom informisanju i funkcionisanju pojedinaca, porodica, kolektiva, osoba sa invaliditetom
i još mnogo toga što se možete uveriti ukoliko nam se budete obratili za pomoć.