Neurologija

U našem prostoru možete obaviti preglede punoletnih osoba i konsultacije u stanjima koja se klinički manifestuju kao:

– glavobolja (simptomatska ili kao prateći simptom drugih obolenja), kao i npr. Migrene, Tenzione i Klaster glavobolje, u sklopu hipertenzije, obolenja jetre, bubrega, i sl. stanja;
– vrtoglavice poreklom obolenja centralnog nervnog sistema;
– infektivna i neinfektivna obolenja centralnog i perifernog nervnog sistema, posebno stanja u sklopu virusnih obolenja;
– obolenja perifernih nerava: lumboischialgia, neuralgia n.trigeminusa, pareza facijalisa, i sl. stanja;
– povrede centralnog i perifernog nervnog sistema;
– obolenja ekstrapiramidnog sistema npr. Parkinsonizam i sl.;
– autoimuna obolenja po tipu demijelinizacionih procesa i Multiple skleroze;
– Lymova bolest (bolest nastala ujedom inficiranog krpelja);
– tumori mozga;
– simptomi kod cervikalnog sindroma, cervikobrahialnog sindroma, i sl.;
– stanja nakon operacija na mozgu i kičmenom stubu;
– moždani udar bilo kog porekla koji se po proceni može tretirati u kućnim uslovima;
– demencije ( M. Alzheimer, senilna demencija), organski psihosindrom;
– poremećaji spavanja;
– hronični stresni sindrom i
– psihosomatska obolenja.

Tretmane i lečenje kao i u ostalim i u ovoj oblasti sprovodimo poštujući pravila struke, a u skladu sa propisima u okviru Zakona o pravima pacijenata i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, u ordinaciji – dnevnoj bolnici ili po želji pacijenta, u svom domu.

Posebne usluge se odnose na veštačenja u oblasti neurologija (za sva navedena stanjaprocene poslovnesposobnostii
oblasti psihologije kriminala (krivična delazavisnika od drogealkoholičararazbojništva i sl.).